Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jan Johansson

Professor (adj), Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev