Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intissar Anan

Med dr, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev