Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Inger Gjertsson

Adj professor, överläkare, , Avd för reumatologi / Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev