Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ingemar Brunsson

Överläkare, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev