Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ingalill Friis-Liby

Överläkare, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev