Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Inga Odenholt

Professor emeritus, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev