Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Inga-Lena Nilsson

Docent, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev