Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Henrik Zetterberg

Professor, överläkare, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev