Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Henrik Norrsell

Med dr, Multidisciplinärt Smärtcentrum/SU/Östra Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev