Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Heléne Norder

Professor, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev