Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helene Hallböök

Docent, överläkare, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev