Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helena Thulin

Biträdande överläkare, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev