Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helena Kopp Kallner

Docent, överläkare, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev