Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helen Larsson

Med dr, specialistläkare, ÖNH-kliniken/NÄL


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev