Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hans Winberg

Överläkare, Barnkirurgen/SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev