Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hans Wahrenberg

Docent, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev