Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hans Blomqvist

Docent, överläkare, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev