Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hani Hattar

Överläkare, Smärtenheten/Västerviks sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev