Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Håkan Olausson

Professor, överläkare, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev