Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Håkan Hedlund

Överläkare, med dr, Ortopedkliniken Region Gotland/Karolinska Institutet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev