Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Håkan Hanberger

Professor, Infektionskliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev