Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Håkan Brorson

Professor, överläkare , Lunds universitets cancercentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper/Lunds Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev