Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gustav Mattsson

ST-läkare, VO Internmedicin/Gävle sjukhus, Region Gävleborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev