Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gunnar Norkrans

Professor emeritus, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev