Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gunnar Jacobsson

Docent, överläkare, Infektionskliniken/Skaraborgs sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev