Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gunnar Hillerdal

Docent, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev