Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gunnar Birgegård

Professor, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev