Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Greger Lindberg

Professor, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev