Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Göran Solders

Docent överläkare, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev