Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Georgios Rentzos

Med dr, överläkare, allergolog, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev