Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gabriella Cohn Cedermark

Docent, överläkare, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev