Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gabriel Lindahl

Överläkare, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev