Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Fredrik Liedberg

Professor, överläkare, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev