Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Fredrik Elgh

Professor, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev