Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Franco Macrì

Med dr, spec i algologi, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, /Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev