Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Franco Macri

Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin, /Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev