Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Filip Fredén

Docent, överläkare, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala

Prenumerera på våra nyhetsbrev