Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Tiensuu Janson

Professor, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev