Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Rasmussen Barr

Docent, leg sjukgymnast spec OMT, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev