Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Oskarsson

Specialist i geriatrik, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev