Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Björnelius

Med dr, överläkare, Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev