Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Erik Omling

Med dr, specialistläkare, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev