Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Emma Hansson

Professor, överläkare i plastikkirurgi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev