Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Elisabeth Syk Lundberg

Professor, överläkare, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev