Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Elisabeth Åvall Lundqvist

Professor, överläkare, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev