Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Einar Arnbjörnsson

Professor, överläkare, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev