Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dietisternas Riksförbunds sektion inom onkologi

, /


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev