Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

David Aronsson

Med dr, specialistläkare, Lung- och allergimottagning/Skånes Universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev