Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Daniel Molin

Docent, överläkare, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev