Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dan Mellström

Professor, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev