Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dagmar Westerling

Docent, överläkare, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev